Make your own free website on Tripod.com

 

   Prinsip Keabadian Momentum
 
 
 
          Dalam suatu sistem yang terdiri daripada beberapa objek yang saling bertindak balas,         jumlah  momentumnya adalah tetap jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. 
 

Prinsip Keabadian Momentum yang dibincangkan di sini telah digunakan secara meluas dalam aplikasi harian kita.
 

Kembali ke kandungan pelajaran

Perlanggaran

Kes 1

Kes 2

Kes 3