Make your own free website on Tripod.com

1.0  Baik Hati
2.0 Berdikari
3.0 Hemah Tinggi
4.0 Hormat-Menghormati
5.0 Kasih sayang
6.0 Keadilan
7.0 Kebebasan
8.0 Keberanian
9.0 Kebersihan Fizikal dan Mental
10.0 Kejujuran
11.0 Kerajinan
12.0 Kerjasama
13.0 Keserderhanaan
14.0 Kesyukuran
15.0 Rasional
16 Semangat Bermasyarakat
 
 
Tandatangan buku penghargaan
Lihat Kandungan
Kembali ke laman belajar.
Kembali ke laman asal