Make your own free website on Tripod.com

1. Momentum adalah terabadi dalam satu letupan seperti yang ditahkik dalam gambarajah yang
    berikut:

Gambar rajah di bawah menunjukkan dua troli yang dipasang bersama.

 

Dengan menggunakan satu penukul, pin tegak itu diketuk.

 

Satu letupan dihasilkan.

 

Selepas letupan, troli P dan troli Q masing-masing akan bergerak dengan arah yang bertentangan.

 

Klip video di bawah menunjukkan keseluruhan proses letupan yang dibincangkan di atas.

 

Menurut Prinsip Keabadian Momentum, jumlah momentum dalam satu sistem adalah tetap dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu..

 Jumlah momentum sebelum letupan = 0 kerana troli-troli adalah pegun.
 Jumlah momentum sebelum letupan = Jumlah momentum selepas letupan
                                                    0 = mv1 + mv2
                                                mv1 = -mv2
                                                   v1 = -v2

Maka laju kedua-dua troli adalah sama tetapi arahnya bertentangan.
 

Kembali ke kandungan pelajaran

Sila Klik !Teruskan pelajaran...