Make your own free website on Tripod.com
"); window1.document.writeln("Unit S.I"); window1.document.writeln("Sistem Unit Antarabangsa, S.I ialah pengukuran kuantiti fizik mengikut suatu saiz piawai."); window1.document.writeln("
"); window1.document.writeln("
"); window1.document.writeln("
"); window1.document.writeln("
"); window1.document.writeln(""); window1.document.close(); }
 

    Momentum dan Keabadian Momentum

Tahukah  anda  apa  yang  dimaksudkan  dengan  momentum ?

Momentum, p bagi suatu objek yang mempunyai jisim m dan bergerak dengan halaju v diberi oleh
 

     momentum, p = jisim x halaju 
                         p = m v 
 
Daripada persamaan momentum p = jisim x halaju , unit S.I bagi momentum ialah kgms-1 .

Momentum adalah suatu kuantiti vektor. Mengapa? Ini disebabkan momentum adalah terhasil daripada pendaraban suatu kuantiti vektor iaitu halaju dengan kuantiti skalar iaitu jisim.
Arah momentum adalah sama dengan arah halaju.

    Momentum suatu jasad ke kanan boleh diambil sebagai nilai positif. p = + mv,
        maka momentum jasad ke kiri diambil sebagai nilai negatif. p = - mv


 

Kembali ke kandungan pelajaran

Sila Klik !Teruskan pelajaran...