Make your own free website on Tripod.com


4.0 Hormat-Menghormati

? Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.

CIRI-CIRI

? Bekerjasama tanpa mengira mengira kaum, agama, darjat, harta dan pangkat
? Memberi layanan mesra, sopan dan memberi penghormatan kepada orang lain
? Menghargai budi, jasa, pendapat dan kebolehan orang lain

Cara Amalkan

? Tidak memperkecilkan/merendah-rendahkan kebolehan orang lain
? Mewujudkan persefahaman dan kerjasama
? Melatih dari supaya berkelakuan sopan
? Menyedari hidup dilingkumi undang-undang
? Melatih diri supaya tidak emosional
 

4.1 Hormat dan taat kepada ibu bapa

? Kewajipan dan tanggungjawab seseorang anak bagi memuliakan ibu bapa

Cara amalkan

? Menolong ibu bapa
? Bercakap dengan sopan
? Tidak melawan cakap
 ? Berhemah tinggi dan berperibadi mulia semasa berkomunikasi
? Menghargai dan menyanjungi
? Mengenang jasa dan pengorbanan
? Meminta pandangan

4.2 Hormat dan taat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan,jiran tetangga dan pemimpin.

? Menunjukkan rasa hormat kepada dolongan tersebut dengan memberi layanan yang baik

CIRI-CIRI

? Ikhlas dan tidak mengharapkan balasan
? Menghormati orang tua tanpa mengira keturunan,pangkat, kedudukan dan harta
? Tidak menyinggung perasaan ibu bapa
? Menerima nasihat dan tunjuk ajar

Cara Amalkan

? Menjaga pertuturan
? Memberi penghormatan kepada pemimpin
? Sentiasa memberi senyuman, bertanya khabar, atau ucap selamat
? Berkelakuan baik dan bersopan
? Tidak mementingkan diri
? Tidak syak wasangka
? Membantu jiran jika perlukan pertolongan
 

4.3 Hormat kepada Raja & Negara

? Menerima dan menghormati raja serta lambang-lambang kebesaran negara seperti bendera, lagu kebangsaan

CIRI-CIRI

? Mempunyai perasaan taat setia
? Mengetahui perkembangan dalam pentadbiran negara
? Mengharumkan nama negara
? Mendukung dan mengamalkan prinsip rukun negara
? Sanggup berkorban jiwa dan harta benda
? Tidak mengeluarkan tomahan,ancaman dan kata-kata yg mengugat keamanan

Cara amalkan

? Sedia berusaha dan sanggup berjuang mempertahankan tanah air
? Menyangjung tinggi pemerintah dan pemimpin
? Bekerjasama memajukan negara
? Bangga jadi rakyat dan berdira tegak ketika Negaraku dinyanyikan

4.4 Hormat kepada Hak Asasi

? Menghormati hak dan keperluan asasi seseorang individu seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia

CIRI-CIRI
 
? Seseorang berhak melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar undang  negara
? Setiap individu mempunyai hak berucap, mengeluarkan fikiran berkumpul, beragama, berpendidikan, mengundi, berpesatuan dan berpolitik
? Mempunyai perasaan untuk menjalin kerjasama dan persefahaman
? Menghormati hak diri dan orang lain
? Bersikap terbuka tanpa melampau
? Menerima pendapat serta teguran orang lain secara ikhlas
? Sanggup menerima hukuman

Cara Amalkan

? Meminta kebenaran sebelum mengambil barang orang lain
? Tidak ganggu kawan ketika belajar
? Menghormati kebudayaan orang lain
? Tidak mententuh soal peribadi
? Menggunakan kemudahan awam bersama-sama
? Berhati-hati dalam pertuturan
? Menghapuskan diskriminasi jantina,agama dan bangsa
 

4.5 Hormat kepada Kepercayaan dan Adat Resam pelbagai Keturunan

? Menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia

CIRI-CIRI

? Amalkan adat resam dan kebudayaan sendiri
? Tidak mengejek, mengutuk, menghina adat dan kepercayaan orang lain
? Bebas mengamalkan adat dengan tidak melanggar peraturan

4.6 Hormat kepada keperibadian individu

? Menghormati sifat-sifat yang tersendiri yang ada pada setiap individu, terutama golongan yang kurang bernasib baik

CIRI-CIRI

? Hormat kepada sifat fizikal, bakat, potensi dan fikiran
? Menjaga perasaan orang lain
? Menghormati golongan yang kurang bernasib baik
? Tidak memandang rendah orang lain
? Mempertimbangkan pendapat orang lain

4.7 Patuh kepada undang-undang

? Menerima dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah di tentukan tanpa mengira di mana sahaja seseorang berada
 

CIRI-CIRI

? Memahami pentingnya undang-undang
? menerima hukuman setimpal
? berhati-hati dalam tindakan supaya tidak melanggar undang-undang
? mengetahui hak sendiri
 

4.8 Patuh kepada ketepatan masa.

? Menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah

CIRI-CIRI

? Menepati janji
? Mengurus masa
? Bahagi dan suna masa sepenuhnya
? Guna jadual waktu
? Tidak berlengah-lengah siapkan kerja
? Tidak menangguh kerja

4.9 Menghargai kebijaksanaan,pengalaman dan jasa

? Menghargai seseorang kerana pengetahuan, pengalaman, pengorbanan dan jasanya dalam sesuatu lapangan

CIRI-CIRI

? Menghargai jasa pekerja yang beri khidmat, ilmu dan tenaga
? Menghargai pengorbanan ibu bapa
? Memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh
 

4.10 Menghargai Tenaga Pekerja

? Menghargai perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja

Cara Amalkan

? Hari pekerja
? KWSP
? Bonus, ganjaran & insentif

4.11 Menghargai maruah diri

? Menghargai maruah diri setiap individu tanpa mengira taraf dan kedudukan

CIRI-CIRI

? Mengamalkan sifat-sifat murni seperti baik hati, bercakap benar, berhemah tinggi
? Tidak merosakkan nama baik sendiri
? Menjaga perbuatan, tingkahlaku dan pertuturan
? Berpakaian secara sopan
 
 

Tandatangan buku penghargaan
Lihat Kandungan
 
Kembali ke laman belajar.
Kembali ke laman Moral