Make your own free website on Tripod.com

Sila lihat contoh-contoh di bawah :

Contoh 1 :

     Satu troli P berjisim 2 kg bergerak ke kanan dengan halaju 0.60 ms-1 berlanggar secara kenyal dengan satu troli Q yang pegun. Selepas perlanggaran, troli P bergerak dengan halaju 0.20 ms-1 dan troli Q bergerak dengan halaju 0.80 ms-1. Maka ,
 
 
 

 
Katakan ,   m1 = Jisim troli P
                  m2 = Jisim troli Q
                   u1 = Halaju P sebelum perlanggaran
                   u2 = Halaju Q sebelum perlanggaran
                   v1 = Halaju P selepas perlanggaran
                   v2 = Halaju Q selepas perlanggaran

         Dengan prinsip keabadian momentum:
                 m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
         2 x 0.60 + m2 x 0 = 2 x 0.20 + m2 x 0.80
                               m2  = (1.20 - 0.40) / 0.80
                                      = 0.80 / 0.80
                                      = 1 kg
                            Maka,  jisim troli Q ialah 1 kg. 

Contoh 2 :

     Satu troli A berjisim 1 kg bergerak dengan halaju 0.60 ms-1 dan berlanggar dengan satu troli B  yang pegun dan berjisim 2 kg. Selepas perlanggaran, troli-troli itu bergerak bersama-sama. Dengan itu,
 

 

 
 
 
Katakan ,   m1 = Jisim troli A
                  m2 = Jisim troli B
                   u1 = Halaju A sebelum perlanggaran
                   u2 = Halaju B sebelum perlanggaran
                     v = Halaju A dan B selepas perlanggaran
 
 

         Jumlah momentum sebelum perlanggaran = Jumlah momentum selepas perlanggaran
                                                   m1u1 + m2u2 = (m1+m2)v
                                           1 x 0.60 + 2 x (0) = (1+2)v
                                                           maka v = 0.60 / 3
                                                                       = 0.20 ms-1
                              Maka troli A dan B akan bergerak dengan halaju 0.20 ms-1 .


Contoh 3 :

      Sebuah troli A berjisim 2 kg bergerak ke kanan dengan halaju 0.40 ms-1 dan berlanggar dengan satu troli B yang berjisim 1 kg, tetapi bergerak dalam arah yang bertentangan dengan halaju 0.20 ms-1. Selepas perlanggaran kedua-dua troli bergerak bersama-sama dalam arah yang sama dengan arah awal troli A,

 

 

 Katakan ,   m1 = Jisim troli A
                   m2 = Jisim troli B
                    u1 = Halaju A sebelum perlanggaran
                    u2 = Halaju B sebelum perlanggaran
                      v = Halaju A dan B selepas perlanggaran

Oleh kerana halaju troli kedua adalah pada arah yang bertentangan, maka  u2 = -0.20 ms-1
 
                    Dengan menggunakan prinsip keabadian momentum :
                                     m1u1 + m2u2 = (m1 + m2)v
                    2 x (0.40) + 1 x (-0.20) = (2+1)v
                                             maka v = 0.60 / 3
                                                         = 0.20 ms-1
        Dengan itu, troli A dan troli B akan bergerak bersama-sama dengan halaju 0.20 ms-1
        dalam arah awal pergerakan troli A.


Kembali ke kandungan pelajaran

Sila Klik !Teruskan pelajaran ke Letupan