Make your own free website on Tripod.com

Sila lihat contoh-contoh di bawah:

Contoh 1 :
     Sebutir peluru berjisim 50 g ditembak dari sepucuk pistol  yang berjisim 1.50 kg. Jika peluru keluar dari pistol dengan laju 60 ms-1, maka
 
 

 

 

     Jumlah momentum sebelum peluru ditembak = 0, kerana pistol dan peluru pegun
     Maka jumlah momentum selepas peluru ditembak = 0

Katakan,  m1 = jisim peluru
                m2 = jisim pistol
                 v1 = laju peluru
                 v2 = laju sentakan pistol

     Oleh kerana sentakan pistol adalah pada arah yang bertentangan dengan arah pergerakan peluru,      maka tanda negatif ditambahkan sebelum v2 untuk menunjukkan arah yang bertentangan.

                                    m1v1 + m2(-v2) = 0
                          (0.05) x + 1.50 x (-v2) = 0
                                                maka v2 = (0.05) x 60) / 1.50
                                                              = 2 ms-1

       Maka, laju sentakan sentakan pistol adalah 2ms-1 pada arah bertentangan dengan
       arah pergerakan peluru.


Contoh 2 : 

      Sebuah roket dilancarkan dari permukaan bumi. Pada awalnya roket adalah pegun dan mempunyai jumlah momentum sifar. Terdapat satu selang masa sebelum ia dilancarkan kerana gas yang dipancut memerlukan momentum yang cukup untuk mengatasi  berat roket. Roket seterusnya akan mengalami pecutan dan akhirnya dilancarkan ke angkasa lepas.
      Animasi di sebelah dapat menunjukkan proses pelancaran sebuah roket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Contoh 3 :

      Seorang budak yang berdiri di atas sebuah troli melompat ke bawah. Tindakannya akan menghasilkan satu momentum ke belakang dan dengan mengekalkan jumlah momentum sifar, troli itu akan bergerak ke arah yang bertentangan dengan arah budak  itu. Seluruh proses dapat ditunjukkan dengan animasi di bawah.Kembali ke kandungan pelajaran

Sila Klik !Pelajaran telah tamat!....