Make your own free website on Tripod.com


7.0 Kebebasan

? Boleh melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara

7.1 Kebebasan di sisi undang-undang

? Boleh melakukan sesuatu dengan bebas asalkan tidak melanggar batas-batas peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh keluarga,komuniti, masyarakat, negara dan agama

CIRI-CIRI

? Berdisiplin ketika menggunakan kebebasan
? Mengambil berat tentang perasaan dan keperluan orang lain
? Mematuhi undang-undang samada bertulis ataupun tidak
 

7.2 Kebebasan dalam sistem demokrasi

? Sistem demokrasi memberi kebebasan kepada individu untuk melakukan sesuatu bagi menjamin kesejahteraan hidup. Dalam sistem demokrasi di Malaysia, kebebasan ini diperuntukan dalam Perlembagaan Malaysia

CIRI-CIRI

? Kebebeasan diri
? Sama rata
? Larangan buangan negeri
? Kebebasan bercakap, berhimpun, menubuhkan persatuan beragama
? Hak mendapat pendidikan, menggunakan bahasa ibunda, terhadap harta