Make your own free website on Tripod.com


6.0 Keadilan

? Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksamaserta tidak berat sebelah

6.1 Adil

? Mempertimbangkan sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan wajar

CIRI-CIRI

? Mengkaji, menyiasat dan meneliti sebelum keputusan diambil
? Tidak memihak kepada keluarga dan kawan
? Tidak buat keputusan terburu-buru
? Mementingkan kebenaran
? Tidak menyalahkan orang sebelum menyiasat
? Tidak membuat diskriminasi kaum/jantina
 

6.2 Saksama

? Tidak berat sebelah dan berpatutan dalam tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran dan hukuman

CIRI-CIRI

? Tidak menyebelahi mana-mana pihak kerana menguntungkan
? Menjatuhkan hukuman walaupun melibatkan keluarga
? Berhati-hati ketika menjalankan hukuman
? Bersikap berperikemanusiaan, adil dan tegas
 
 

Tandatangan buku penghargaan
Lihat Kandungan
Kembali ke laman belajar.
Kembali ke laman Moral