Make your own free website on Tripod.com      Kandungan

 Pengenalan Kepada Momentum
 

 Prinsip Keabadian Momentum
 

 Perlanggaran
 

 Letupan
 
 


Tan Lian Teng
 
 Sila beri komen
Tandatangan buku penghargaan
Lihat Kandungan
Kembali ke laman belajar.